Gå till innehåll

Om Julita gård

Julita gård är en herrgårdsmiljö vid sjön Öljaren, cirka 25 km nordväst om Katrineholm. Nordiska museet äger och bevarar miljön sedan 1941. Idag är Julita gård och trädgårdar ett inspirerande utflyktsmål för vuxna och barn.

Julita gårds historia är unik och sträcker sig över mer än tusen år. Idag visar den hur ett storgods såg ut och fungerade i Sörmland under början av 1900-talet med stall, ladugårdar, tegelbruk, brandstation, mejeri, torp och statarbostäder – nära 360 byggnader finns på gårdens marker. Ägorna omfattar 2200 hektar mark med herrgårdsområde, skog, jordbruksmark och fiskevatten.

Löjtnant Arthur Bäckströms privata hem

Den siste private ägaren, löjtnant Arthur Bäckström, testamenterade Julita gård till Nordiska museet år 1941. Vi vårdar och bevarar miljöerna som de sett ut sedan Arthur Bäckströms tid här vid åren kring år 1900. Stora huset, som vi känner det idag, är byggt under första hälften av 1730-talet. Idag visar huset framför allt Arthur Bäckströms privata hem och ägodelar.

Herrgårdspark och kulturhistoriska trädgårdar

Till herrgårdsområdet hör också en vidsträckt park med köks-, frukt-, humle- och stilträdgårdar. Här växer cirka 290 fruktträd och här finns Nordiska museets levande samlingar av kulturväxter.

Nordiska museets levande samlingar

Nordiska museet är ett av de första museerna i världen som arbetar med att bevara levande samlingar av kulturväxter för eftervärlden. På Julita gård och trädgårdar finns bland annat klonarkiven för äpple och humle, pionsamling, pelargonsamling och äldre köksväxter som samlats in från olika delar av Sverige.

Julita gård – gods och gåva