Gå till innehåll

Herrgårdsparken

Strosa fram längs knastrande grusgångar. Finn skugga under lind, lönn och tujor. Följ formklippta liguster- och buxbomshäckar och vildvin som slingrar sig på järnstaketen. Välkommen till herrgårdsparken på Julita gård.

En park med en fontän i form av en amorin, runtom funkior och stora lindar i bakgrunden.
I herrgårdsparken växer stora äldre lindar. Funkia och hostor är återkommande inslag i planteringarna. Foto: Peter Segemark / Nordiska museet
En fontän i form av en amorin omringad av funkior, bakom syns rosor, klippta tujor och ett gult lusthus.
Siktlinjen från Stora huset över fontänen och Rosenträdgården mot Lusthuset på Julita gård. Foto: Peter Segemark / Nordiska museet

Få herrgårdar i Sverige kan idag visa upp en så omfattande park och trädgård som Julita gård. Herrgårdens trädgårdshistoria sträcker sig från Julita klosters odlingar, via kungsgård och välbärgat adelsgods, till sista ägaren Arthur Bäckströms romantiska parkanläggning från tiden omkring förra sekelskiftet.

Från kartor och dokument i gårdens arkiv har trädgårdens verksamhet och förändring kunnat följas från 1870-talet till 1940-talet då Julita gård blev museum.

En park att flanera i hörde till ett gods

Långt in på 1900-talet höll herrgårdarna stora trädgårdar, ofta handelsträdgårdar, och var mer eller mindre självförsörjande på grönsaker, frukt och bär. En välskött parkanläggning, för godsets ägare att njuta av och flanera i, hörde till. Herrgårdsparken sträcker sig från rosenträdgården i öster till bryggan ut i Öljaren nedanför Stora huset.

Herrgårdsparken är öppen året om

Vi har alltid öppet utomhus och du kan promenera i parken året runt. Våra byggnader, kafé och butik är bara öppna under sommarsäsongen.

Lind, lönn, häckar och vildvin

Mycket av den parkanläggning som du kan se i dag tillkom under Artur Bäckströms tid på Julita, i början på 1900-talet. Till exempel terrasserna och den lilla runda dammen med fontän på östra sidan av Stora huset. Förutom vackra gamla parkträd, huvudsakligen lind och lönn, ser du höga tujor, klippta liguster- och buxbomshäckar och vildvin som slingrar sig på järnstaketen.

Perenner och exotiska växter

Du kommer inte att missa våra rabatter och perennplanteringar. I rundeln på Stora husets entrésida sätter vi ut fleråriga agaver och sydracenor om våren. Så gick det till även vid tiden runt förra sekelskiftet. Palmer och andra exotiska växter hade blivit populära i slutet av 1800-talet. Eftersom de inte kan överleva den svenska vintern tar vi in dem och låter dem och övervintra frostfritt. Ett inte helt riskfritt jobb då agaveplantorna har hemska taggar!

En rund plantering med krukor och slingrande vildvin, runtom grusgångar, parkträd och i fonden en sjö.
Planteringen på gårdsplanen utanför Stora huset med slingrande vildvin, lilla Åttkanten och sjön Öljaren i fonden. Foto: Peter Segemark / Nordiska museet

Soluret i mitten av rundeln har stått på platsen åtminstone sedan 1931. Vildvinet som slingrar på linor runt gräskanten växte här redan 1905. I den norra delen av herrgårdsparken finns ett område med stora gräsmattor och slingrande grusgångar.

Med vår karta är det lätt att hitta på området.

Ladda ner karta