Gå till innehåll

Julita skans

Julita skans är Arthur Bäckströms friluftsmuseum på Julita gård, uppkallat efter Skansen i Stockholm. Här finns Skansenmuseet, Skansenstugorna och Skansenkyrkan.

Ett samlande i nationalromantisk anda

I slutet av 1800-talet växte en tillbakablickande rörelse fram som ville bevara böndernas äldre seder och stil. Rörelsen var en reaktion mot att den gamla bondekulturen höll på att försvinna.

Arthur Bäckström var tidigt influerad av de nationalromantiska strömningarna och av Artur Hazelius och hans skapande av Nordiska museet och Skansen. När han flyttade in på Julita gård i början av 1900-talet kunde han ägna sig helt åt sitt kulturhistoriska intresse. 

När han började bygga sitt eget friluftsmuseum döpte han det efter Skansen i Stockholm – Julita skans. Under åren växte samlingen till omkring 7500 föremål. Bäckström samlade in möblerna och förmålen från bygden, ofta inropade billigt på auktioner i Sörmland. 

Skansenstugorna –  starten på ett eget friluftsmuseum

I Skansenstugorna visade Bäckström sina samlingar och fick utlopp för sitt intresse för inredning och försköning – inte alltid tidstroget, men alltid lustfyllt och kreativt. 

För Bäckström var det viktigare att folkbilda och väcka engagemang för den borttynande allmogen än visa upp äkthet. Han lät bygga om alla stugor som han flyttade till Julita så att de helt skulle gå i nationalromantisk stil.

Skansenmuseet och Skansenkyrkan

Skansenmuseet stod klart 1930 och blev snabbt ett populärt och omtalat resmål. Två år senare byggdes museet till med Skansenkyrkan, en liten lantlig sockenkyrka. Kyrkan och museet byggdes ihop med en klostergård med en brunn i mitten. 

Museet och kyrkan uppfördes i timmer med spåntak. Byggnaderna fick många fönsteröppningar för att ge ljus in till utställningslokalerna.  I museibyggnaden finns en centralt placerad ljusgård, där ljus strömmar ner från en lanternin. Mitt i ljusgården byggdes även en fontän.

Stilrum från 1500-talet och framåt 

I bottenvåningen visades rum från 1500-talets Vasastil fram till den stilblandning som präglade 1800-talets slut. Några av stilrummen finns idag bevarade och är ett exempel på 1930-talets noggranna stilkopieringsprinciper. Övervåningens rum var fyllda med en mängd föremål med olika teman för varje rum. Där visades hantverkarens arbetsredskap, skinnberedning, tapettryckeri. Det fanns också rum för matberedning, ljusstöpning, glas, keramik, målade bonader och allmogemöbler.

Du kan besöka Julita skans under våra öppettider under sommarsäsongen.

Med vår karta är det lätt att hitta på området.

Ladda ner karta