Gå till innehåll

Mejeriet

Mejeriet på Julita gård stod klart redan 1884 och mejerskor gjorde ost och smör i toppklass fram till 1929. Mejeriet är en av våra bevarade originalmiljöer.

Ett äldre svartvitt fotografi på ett äldre hus med stuckatur i knutarna, omgivet av träd och buskar på höger sida. Framför huset står tre flickor i vita klänningar och till vänster om flickorna står fyra personer i olika förkläden.
Utanför Mejerimuseet på Julita gård.
Svartvitt fotografi av ett putsat hus, framför står en grupp mejerskor i vita kläder, en man med hatt och skägg och läderförkläde.
Mejeriet och personal på Julita gård. Foto: Nordiska museets arkiv

Svenska bönder får upp ögonen för mjölkproduktionen

Mejeriet på Julita kom till som en anpassning till den nya tiden i jordbruket på slutet av 1800-talet. Då började det nämligen dyka upp fler mejerier i Sverige. Det berodde bland annat på att vi började importera mer spannmål, särskilt från USA och Ryssland.

Eftersom spannmålspriserna blev lägre blev det mer lönsamt att börja sköta kor och producera mjölk, och Sveriges lantbrukare fick upp ögonen för mjölkens potential och bytte spår.

Senare kom dessutom separatorn till mejerierna, en uppfinning som separerar grädden från mjölken. Den gjorde det lättare att göra omställningen.

Bygget av mejeriet började 1883 och 1884 såg det ut att vara klart nog för produktionen att starta. År 1885 var hela byggnaden färdig. Den byggdes med tegel och fick sen en finputsning med kalkbruk. Det var muraren A. König som gjorde det mesta av jobbet.

På bottenvåningen fanns mejerilokalen och på övervåningen fanns fem lägenheter för mejerskan och de andra som jobbade där.

Svartvitt fotografi på en ko till vänster och 14 personer, både män och kvinnor. Kvinnorna har på sig förkläden och huvuddukar, männen har på sig kläder i lantbruks-stil.
Mjölkerskor och lagårdskarlar på Julita gård.

Ett modernare lantliv

Mejeriet var en del av det moderna lantlivet, men också en viktig inkomstkälla. Mjölken blev smör och ost av toppklass. Det mesta av smöret exporterades till England.

När vi gick in i 1900-talet fanns en hel del mejerier i Julita socken, bland annat på gårdarna Gimmersta och Fogelstad. Mejeriet på Julita gård var igång fram till 1929.

Du kan se den bevarade mejerimiljön på Julita gård under sommarsäsong.

Med vår karta är det lätt att hitta på området.

Ladda ner karta