Gå till innehåll

Brandstationen

Brandstationen är en av de äldre byggnaderna på Julita gård med en historia som troligtvis går tillbaka till 1700-talet. Här kan du se Julita kommuns första brandbil som funnits på gården sedan 1930-talet.

En gul, äldre byggnad med orangea knutar och tre dörrar i trä. På en skylt övanför dörren i mitten står det "Brandstation".
Brandstationen på Julita gård.
En röd äldre brandbil med utrustning står i en garageport i en gul byggnad.
Brandbilen på Julita gård.

Från mälteri till bostad

Från början användes byggnaden som mälteri, det vill säga för att torka korn till ölbryggning. Byggnaden är gjord av tegel som senare putsats slät med kalkbruk.

På 1860-talet omvandlades byggnaden istället till ett mejeri fram till att ett nytt gårdsmejeri stod klart 1884.

Efter 1884 blev byggnaden använd som förvaring och bostad för gårdsarbetare som skötte grisarna. Grisstallet, som numera är borta, låg i närheten av brandstationen.

Byggnaden blir brandstation

År 1936 beslutade Julita kommun att bilda en brandkår. Arthur Bäckström lät då göra om byggnaden till en brandstation. Brandkåren var bemannad av frivilliga från gården och närområdet.

År 1937 skaffades den första brandbilen till brandstationen. Bilen hade tidigare fungerat som taxibil i Nyköping och var en Packard 533 från 1928.

Länsförsäkringsbolaget ansvarade för att omvandla den till en brandbil. Den fungerade som utryckningsfordon fram till 1951.

En röd äldre brandbil med utrustning står i en garageport i en gul byggnad.
Brandbilen på Julita gård.

Från 1700-talet till idag

Åldern på byggnaden är inte helt fastställd, men det är troligtvis samma byggnad som finns avbildad på kartan över gården från 1735. Du är varmt välkommen att se brandbilen och brandstationen på Julita gård under sommarsäsongen.

Avbildad karta på Julita gård och två texter på varsin sida av kartan från år 1735.
Lantmätare Mårten Rivells karta över Julita gård från 1735.

Med vår karta är det lätt att hitta på området.

Ladda ner karta